Avís legal

Propietat intel·lectual
El lloc web www.cafeteriaimes.cat i els seus continguts (vg, textos, imatges, so, animacions, vídeo i la resta dels continguts d'aquesta web) són propietat de Cafeteria IMès  o terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Cafeteria IMés. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel.lectual registrats per Cafeteria Imés o de terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Cafeteria Imés , i queda prohibida qualsevol modalitat d' explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d'explotació sense l'autorització expressa de Cafeteria Imés. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d'aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés de Cafeteria Imés llevat que s'indiqui expressament una altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l'ús i visualització dels mateixos des d'un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts de Cafeteria Imés per la legislació vigent. Cafeteria Imés es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalment, continguts d'aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la publicació de forma transitòria o definitiva.

Informació addicional
Per a la seva comoditat, aquest lloc conté enllaços d'hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Us recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. En cap s'intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Cafeteria Imés no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l'existència de cap tipus d'associació entre Cafeteria Imés i els seus titulars. Excepte autorització expressa del Cafeteria Imés es prohibeix l'establiment de vincles des de llocs web aliens al Cafeteria Imés.

De conformitat amb l'article 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Política de privacitat
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant "LOPD"). Concretament l'informem de l'existència d'un fitxer automatitzat sota responsabilitat de Cafeteria Imés i degudament legalitzat tal com disposa la LOPD per a l'emmagatzematge de les dades de caràcter personal proporcionades en aquesta pàgina web. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals tal com estipula la LOPD, dirigint-se per correu a:

Cafeteria Imés - Pavelló Esportiu Municipal
Av. Sant Llorenç, 80
08504 Sant Julià de Vilatorta
Barcelona
635403759
E-mail: info@cafeteriaimes.cat

Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets descrits amb anterioritat dirigint-se a l'adreça electrònica info@cafeteriaimes.cat comunicant com desitja que siguin tractades les seves dades.

Les dades de caràcter personal facilitades per vostè en comunicar-se amb nosaltres s'emmagatzemaran a l'arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de Cafeteria Imés amb la finalitat de poder prestar els serveis comercials, consultes i altres gestions que es poden realitzar a la nostra web. L'entrada de dades errònies o incomplertes als formularis posats a la seva disposició pot impedir-nos contactar amb vostè. Es pressuposa que vostè s'assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar-sota les condicions esmentades.

L'informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això atès que estableix la Secció 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Amb l'objectiu de rebre els màxims serveis possibles, l'Usuari autoritza expressament que Pintures Vic SA a pugui remetre-li la informació dels seus serveis o productes, així com cedir les seves dades de caràcter personal a terceres persones o empreses que col - col.laborin amb Cafeteria Imés a la prestació d'aquests serveis, observant sempre el secret professional.